Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
 Proiect Culture Green
 
· Imbunatatirea utilizarii durabile a patrimoniului natural si cultural
 
Servicii si Directii
0
Biroul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Şef Birou  - Ing. Teodor Consito MIOC
Referent specialitate Urbanism  - Emilia Mirela NEDELCU


Atribuţii:
- Urmăreşte asigurarea elaborării Regulamentului local de urbanism şi a documentelor
  de urbanism şi amenajarea teritoriului şi propune supunerea acestora aprobării de
  către Consiliul Local;
- Asigură respectarea şi realizarea prevederilor din documentaţiile de urbanism şi
  amenajarea teritoriului;
- Verifică documentaţiile prezentate ?n vederea eliberării certificatelor de urbanism şi
  autorizaţiilor de construire / desfiinţare;
- ?ntocmeşte şi propune eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de
  construire / desfiinţare pentru lucrări din competenţa Primăriei;
- ?ntocmeşte şi propune emiterea avizului pentru lucrări la care se emite certificatul  de
  urbanism şi autorizaţia de construire / desfiinţare de către Consiliul Judeţean Olt;
- ?ntocmeşte procesul verbal de predare a amplasamentului pentru lucrările autorizate
  de Primărie;
- Verifică ?ntocmirea documentaţiilor ?n vederea emiterii acordului unic;
- Verifică şi urmăreşte respectarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor
  republicată, modificată şi completată prin Legea 453/2001;
- Organizează desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea şi ?nchirierea
  terenurilor, spaţiilor şi ?ntocmirea contractelor de concesiune respectiv contracte de
  ?nchiriere;
- Centralizează şi transmite trimestrial şi lunar la Direcţia Judeţeană de Statistică,
  situaţia lucrărilor publice şi construcţiilor pentru completarea băncii de date conform
   HG 853/1998;
- Verifică regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor ?n vederea emiterii certificatelor
  de urbanism

Limite de competenţă:
- are competenţa de a controla persoanele fizice, juridice şi instituţiile publice, pe raza
  oraşului, modul de respectare a amplasamentelor  şi a documentaţiilor care au stat la
  baza autorizaţiei de construire / desfiinţare;
- are competenţa de a constata contravenţiile săv?rşite ?n domeniul construcţiilor şi la
   regimul de autorizare a construcţiilor şi a propune sancţiuni conform legii.Servicii:
»Acte necesare pentru Certificat Urbanism
»Acte necesare pentru Autorizatie de construire/ desfiintare
»Acte necesare in vederea instr?in?rii pentru terenuri intravilane
»Acte necesare in vederea instr?in?rii pentru terenuri extravilane
 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc6.jpg


gradinita.jpg


joaca1.jpg


parc4.jpg


gradinita2.jpg


sport3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.