Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Servicii si Directii
0
Compartimentul Contabilitate

Buget - Contabilitate     - Referent superior Gheorghiţa RADA

Atribuţii:
- Pregăteşte şi ?ntocmeşte fundamentările proiect ? buget local;
- Verifică, analizează şi centralizează bugetul;
- Analizează legBalitatea şi participă la ?ntocmirea listei de investiţi cu desfăşurarea pe obiective
  şi dotări;
- ?ntocmeşte bugetul propriu şi activităţilor subordonate;
- Asigură ?ntocmirea contului de execuţie pentru ?nchiderea exerciţiului bugetar şi ?l supune
  aprobării consiliului local;
- Propune spre aprobare virările de credite pentru cheltuielile efectuate;
- Organizează şi conduce evidenţa contabilă conform Legii 82/1991;
- ?ntocmeşte şi ţine evidenţa fişelor de execuţie bugetară pe fiecare capitol de cheltuieli;
- ?ntocmeşte lunar contul de execuţie bugetară;
- ?ntocmeşte notele contabile;
- ?ntocmeşte lunar balanţa de verificare;
- ?ntocmeşte documente de plată pentru Trezorerie şi alte bănci;
- Urmăreşte primirea extraselor de cont, verificarea acestora asigur?nd ?ncadrarea pe
  subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
- ?ntocmeşte trimestrial dări de seamă contabile;
- ?ntocmeşte registrul mijloacelor fixe, registrul inventar, registrul cumpărări şi v?nzări pentru
  activităţile autofinanţate;
- Ţine evidenţa analitică a mijloacelor fixe, calculul amortizării mijloacelor fixe;
- Asigură deschiderea de credite;
- Conduce evidenţa ? activitatea autofinanţată prin evidenţă analitică la fiecare activitate: Casa
  de Cultură, Muzeu, Păşune, Balast, Piaţă, T?rg;
- Ţine evidenţa conturilor ?n afara bilanţului 940, 950, 960 ? angajamente bugetare;
- Răspunde de activitatea compartimentului ,,Contabilitate??Contabilitate venituri     - Referent superior Constantina BABA

Atribuţii:
- Ţine evidenţa analitică a veniturilor conform clasificaţie bugetare;
- Ţine evidenţa obligaţiilor de plată datorate de contribuabili persoane juridice, c?t şi urmărirea
   ?ncasărilor;
- Verifică extrasele de cont, urmăreşte zilnic registrul de casă;
- ?ntocmeşte lunar centralizatorul veniturilor bugetului local;
- ?ntocmeşte lunar rapoarte privind veniturile bugetului local;
- ?ntocmeşte lunar statele de plată pentru aparatul propriu şi activităţile subordonate;
- ?ntocmeşte documentele de plată către Trezorerie pentru datoriile către buget, conform
   legislaţiei;
- ?ntocmeşte centralizatoarele statelor de salarii;
- Lunar ?ntocmeşte declaraţii privind obligaţiile de plată la fondul de asigurări de sănătate, la
  bugetul de stat, şomaj;
- Rapoarte statistice privind fondul de salarii;
- ?ntocmeşte fişele fiscale
- Participă la alte lucrări ?n afara sarcinilor cei revin;
- ?ntocmirea bugetului local şi Dări de seamă contabileContabilitate - casierie    - Referent superior Angela VĂRGATU

Atribuţii:
- ?ncasează zilnic veniturile din impozite şi taxe de la populaţie pe baza borderourilor;
- ?ntocmeşte  registrul de casă, foile de vărsăm?nt;
- ?ncasează ?n teren venituri din activităţi autofinanţate (păşune);
- Centralizează veniturile pe baza contului de execuţie;
- Efectuează la termenele stabilite vărsămintele la bancă;
- ?ncasează de la Trezorerie numerarul necesar plăţii salariilor, ajutoare sociale, indemnizaţii
  naştere, boli ?nsoţitori handicapaţi;
- Răspunde de ?nregistrarea numerarului, plăţile efectuate;
- Ţine evidenţa formularelor cu regim special;
- Ţine gestiunea bunurilor, a valorilor materiale;
- ?ntocmeşte notele de intrare ? recepţie, bonurile de consum

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
gradinita.jpg


spectacol.jpg


sport4.jpg


parc1.jpg


gradinita2.jpg


sport2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.