Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
 Proiect Culture Green
 
· Imbunatatirea utilizarii durabile a patrimoniului natural si cultural
 
Servicii si Directii
0
Serviciul de evidenta informatizata a persoanei

Stare civilă - Referent superior Mariana STOICA (zona Piatra)
                      - Referent superior Eugen GUGHEA (zona Piatra Olt)

Atribuţii:
- ?ntocmeşte, la cerere sau din oficiu ? potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi
   eliberează certificate doveditoare;
- ?nscrie menţiuni, ?n condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate
   ?n păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru ?nscriere ?n registre, exemplarul I sau II,
   supă caz;
- Pentru ?ndeplinirea ?ntocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea
   ?ntocmai a dispoziţiilor legale, a ordinilor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia
  regimului de stare civilă;
- ?nregistrează toate cererile ?n registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, ?n
  conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
- Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi ?nscrise ?n formulare;
- Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cerea autorităţilor, precum şi dovezi privind
  ?nregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;
- Trimite structuri informatice din cadrul serviciului, p?nă la data de 5 a lunii următoare
  ?nregistrări,
  comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni rom?ni, ori cu privire la modificările intervenite
  ?n statutul civil al persoanelor ?n v?rstă de 0 - 14 ani, precum şi actele de identitate ale 
  persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte
  de  identitate;
- Trimite centrelor militare, p?nă  la data de 5 a lunii următoare ?nregistrării decesului, livretul
  militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
- ?ntocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, ?n conformitate cu normele
  Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite lunar Direcţiei judeţene de Statistică;
- Ia măsuri de păstrare ?n condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă
  pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
- Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi
  le păstrează ?n condiţii depline de securitate;
- Propune anual necesarul e registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi
  cerneală specială , pentru anul următor şi ?l comunică Serviciului Public Comunitar Judeţean  de
  evidenţă a persoanelor;
- Se ?ngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse ?
  parţial sau total ? după exemplarul existent, certific?nd exactitatea datelor ?nscrise;
- Ia măsuri de reconstituire sau ?ntocmire ulterioară a actelor de stare civilă, ?n cazurile prevăzute
  de lege;
- ?naintează Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, exemplarul II al
  registrelor de stare civilă, ?n termen de 30 de zile de la data c?nd toate filele din registru au fost
  completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;
- Sesizează imediat Serviciul judeţean de specialitate, ?n cazul dispariţiei unor documente de
  stare   civilă cu regim special;
- Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă
  şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;
- La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea
  ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească
  şi ?nregistrarea tardivă a naşterii;
- Desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
- Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., ?n
  scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin ?n temeiul legii;
- Formulează propuneri pentru ?mbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc;
- ?ntocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi
  anual, ?n cadrul Serviciului public local, precum şi procesele verbale de scădere din gestiune;
- Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
- Execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau ?n colaborare cu formaţiunile de ordine
  publică, ?n unităţile sanitare şi de protecţie socială, ?n vederea depistării persoanelor a căror
  naştere nu a fost ?nregistrată ?n registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate
  necunoscută;
- Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu
  identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;
- ?ntocmeşte proiecte de dispoziţii ?n vederea emiterii acestora potrivit legii, pentru reglementări
  ce fac obiectul activităţii compartimentului;
- ?ntocmeşte, ?n condiţiile legii, pe baza hotăr?rii de ?ncuviinţare a adopţiei, un nou act de naştere
  al copilului;
- Asigură evidenţa livretelor de familie ?ntr-un registru special; completează şi eliberează livretul
  de familie cu ocazia oficierii căsătoriei precum şi a familiilor constituite la cererea scrisă a
  reprezentantului familiei;
- Comunică lunar DDFSS Olt ? Serviciul Asistenţă Socială, situaţia copiilor ?n v?rstă de 0 ? 18 ani 
  decedaţi;
- Completează şi ?naintează Biroului Notarului Public după competenţa teritorială, cererile pentru
  deschiderea procedurii succesorale, anexele I, II şi III după caz.

Limite de competenţă:
- persoane fizice, juridice şi instituţiile publice pe raza oraşului Piatra Olt.

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport1.jpg


parc7.jpg


parc3.jpg


parc8.jpg


joaca1.jpg


parc2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.