Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 61 din 30 august 2007  Cu privire la : aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții, ,,Sistematizare verticală SALA DE SPORT’’ orașul Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții, ,,Sistematizare verticală SALA DE SPORT’’ orașul Piatra Olt


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al Biroului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr.7664 din 06.07.2007;

  • În conformitate cu prevederile art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

  • Prevederile art.36, alin.2, lit.c), alin.5, lit.a), din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată,

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art.45, din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,,Sistematizare verticală SALA DE SPORT’’ orașul Piatra Olt, după cum urmează:

A. Indicatori Tehnico – ECONOMICI ai investiției

Valoarea totală 

542.166,11 lei

din care:

- construcții montaj

482.238,39 lei

Capacități în unități fizice
- suprafață carosabil și parcări

1256,86 mp

- lungime bordure mari

359,68 ml

- lungime bordure

488,61 ml

- suprafața trotuare și alei pavate

938,55 mp

- fântână arteziană din beton armat cu dimensiuni în plan

2 x 5,0 x 7,50 și 7,50 x 9,90

B.    FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea totală a investiției se va face din împrumut intern

Art.2. Primarul orașului Piatra Olt va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Maria TOPORAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc1.jpg


gradinita.jpg


palatul.jpg


sport3.jpg


sport1.jpg


liceul.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.