Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 60 din 30 august 2007  Cu privire la : stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea Primăriei orașului Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea Primăriei orașului Piatra Olt


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al Biroului Contabilitate venituri și cheltuieli, impozite – taxe nr.9309 din 23.08.2007;

  • Prevederile O.G. nr.80 din 30.08.2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației și instituțiile publice, actualizată;

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art.45, din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă consumul lunar de 250 l carburanți/autoturism pentru deplasări în oraș și în afara orașului.

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Maria TOPORAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc2.jpg


gradinita.jpg


parc1.jpg


anl.jpg


sport2.jpg


sport1.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.