Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 57 din 30 august 2007  Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2007

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2007


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Adresa Consiliului Județean Olt;

  • Raportul de specialitate nr. 163 / 17.08.2007, al Primarului orașului Piatra Olt;

  • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

  • Prevederile Legii nr.486/26.12.2006, privind bugetul de stat;

  • Prevederile art.36 (4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

  • Raportul Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local după cum urmează:

I. Total venituri

551.787,98 lei

din care:
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

387.000 lei

- finanțarea programului de pietruire / asfaltare a drumurilor de interes local conform HG 577/1977         

59.787,98 lei

- cote defalcate din impozitul pe venit

100.000 lei

- venituri proprii

5.000 lei

II. Total cheltuieli

551.787,98 lei

din care:
1.Cap. 51.02 ,,Autorități publice’’

5.000 lei

- cheltuieli de capital

5.000 lei

2. Cap. 65.02 ,,Învățământ’’

18.000 lei

- cheltuieli materiale    

18.000 lei

3. Cap. 67.02 ,,Cultura’’

40.000 lei

- transferuri AS RAPID Piatra Olt

30.000 lei

- cheltuieli materiale

10.000 lei

- subvenție

4.000 lei

- transferuri

35.000 lei

4. Cap. 70.02 ,,Servicii și dezvoltare publică’’

387.000 lei

- cheltuieli de capital 

387.000 lei

5. Cap. 84.02 ,,Transporturi ’’ 101.787,98 lei
- Cheltuieli de capital     

59.787,98 lei

- Cheltuieli materiale

42.000 lei

Art.2. Se aprobă suplimentarea ,,Listei de investiții’’ conform modificărilor din bugetul local.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Trezoreria municipiului Slatina

  • D.G.F.P. Olt

  • Consiliul județean Olt

Presedinte de sedinta,

Maria TOPORAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
palatul.jpg


liceul.jpg


anl.jpg


parc2.jpg


parc6.jpg


sport5.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.