Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 56 din 26 iulie 2007  Cu privire la : transmiterea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : transmiterea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului Piatra Olt


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, nr. 8194/20.07.2007;

  • Prevederile art.17, din Legea nr.213/1998 privind protecția publică și regimuzl juridic al acesteia

  • HG nr. 1355 din 2001 privind atestarea domeniului public al localiăților județului Olt

  • Prevederile art.44, alin (1) și art.124 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

  • Raportul Comisiei Economice, Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 2.280 m înscris în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Piatra Olt, poziția nr.74, Parohiei Piatra Olt I, în vederea construirii unei biserici ortodoxe, pe durata existenței construcției.din domeniul public al orașului Piatra Olt

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

  • Parohiei Piatra Olt I

Presedinte de sedinta,

Maria TOPORAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc2.jpg


parc6.jpg


spectacol.jpg


parc3.jpg


scoala.jpg


sport6.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.