Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 55 din 18 iulie 2007  Cu privire la : aprobare constituire comisie pentru concesionare de bunuri, de lucvrări și servicii

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobare constituire comisie pentru concesionare de bunuri, de lucvrări și servicii


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, nr. 7926/13.07.2007;

 • OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • HG nr.71/2007, privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • HG nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

 • În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

 • Raportul Comisiei Economice, Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

 • Procesul verbal al ședinței Consiliului Local din data de 18.07.2007 din care rezultă nominalizarea celor doi consilieri propuși pentru a face parte din comisie

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei pentru concesionări de bunuri, de lucrări și de servicii, în următoarea componență:

 • Trucă Nicolae – președinte
 • Nedelcu Emilia Mirela – secretar
 • Mioc Teodor – membru
 • Păun Emilian – membru
 • Jianu Marin – membru
 • Sterie Ilie – membru
 • Reprezentanții DGFP Olt
 • Voicu Nicoleta – membru supleant

Art.2. Primarul orașului Piatra Olt va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • Institutia Prefectului – Judetul Olt

 • Primarului orasului Piatra Olt

 • Membrilor comisiei

Presedinte de sedinta,

Maria TOPORAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc8.jpg


gradinita.jpg


parc4.jpg


parc7.jpg


palatul.jpg


parc3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.