Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 53 din 18 iulie 2007  Cu privire la : aprobare documentație atribuire pentru concesionare teren din domeniul privat al orașului Piatra Olt, în suprafață de 10.000 mp în vederea realizării unei pensiuni turistice

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobare documentație atribuire pentru concesionare teren din domeniul privat al orașului Piatra Olt, în suprafață de 10.000 mp în vederea realizării unei pensiuni turistice


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, nr. 7667/06.07.2007;

  • Hotărârea de Consiliul nr.44/28.06.2007, privind aprobare concesionare teren domeniul privat;

  • În baza prevederilor art.17, art.18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

  • În baza prevederilor art.8 din Hotărârea de Guvern nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Hotărârii de Guvern nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

  • Prevederile art.36 , alin (2), lit.,,b’’ din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

  • Raportul Comisiei Economice, Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă documentația de atribuire pentru concesionare teren din domeniul privat al orașului Piatra Olt, în suprafață de 10.000 mp în vederea realizării unei pensiuni turistice, și contractul de concesiune.

Art.2. Primarul orașului Piatra Olt va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Maria TOPORAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport1.jpg


parc3.jpg


anl.jpg


palatul.jpg


gradinita2.jpg


sport3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.