Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 40 din 28 iunie 2007  Cu privire la : stabilirea taxei speciale pentru închirierea microbuzului care aparține orașului Piatra Olt – activități economice

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : stabilirea taxei speciale pentru închirierea microbuzului care aparține orașului Piatra Olt – activități economice


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Contabilitate venituri și cheltuieli, impozite și taxe, nr. 7120/21.06.2007;

  • Legea nr. 571/2003, privind codul fiscal, TITLUL IX, imozite și taxe locale, cap. IX ,,taxe speciale’’, art.282;

  • Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, art.30 cu compleările ulterioare;

  • Prevederile art.36, alin.(6), lit. ,,a’’, pct.5,6 din Legea nr.215/2001, rivind administrația publică locală, republică

  • Raportul Comisiei Economice, Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă stabilirea taxei pentru închirierea microbuzului de către persoane fizice și juridice, astfel:

1. Pentru grupuri de elevi, studenți și pensionari

0.50 lei/km

2. Pentru grupuri de persoane fizice, altele decât la pct.1   0.75 lei/km
3. Pentru persoane juridice 1.00 lei/km

Art.2. Pentru cazurile în care deplasarea microbuzului depășește durata e o zi (24 de ore), se va percepe în plus față de tariful de la art.1 o taxă de 50 de lei pentru fiecare zi (24 ore) de deplasare sau stationare.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Consiliului Județean Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
liceul.jpg


spectacol.jpg


parc2.jpg


anl.jpg


parc7.jpg


sport5.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.