Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 39 din 29 mai 2007  Cu privire la : aprobare închiriere spațiu pentru sediu partid

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobare închiriere spațiu pentru sediu partid


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, nr. 6087/22.05.2007;

  • Cererea cu nr. 5219/24.04.2007 a președintelui al Organizației Teritoriale a Partidului Social Democrat Piatra Olt prin care solicită închirierea unui spațiu necesar stabilirii sediului;

  • Legea nr. 334/2006, privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;

  • Legea locuinței nr.114/1996;

  • Legea nr.40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei

  • Prevederile art.36 , alin (2), lit.c din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45 (1) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului de la adresa, str. Victoriei, nr.26, din incinta fostului Hotel Piatra Olt, în suprafață de 20 mp, Organizației Teritoriale a Partidului Social Democrat Piatra Olt, pe o perioadă de 2 ani.

Art.2. Se aprobă chiria lunară în sumă de 17,00 lei

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

  • Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
gradinita2.jpg


sport3.jpg


sport1.jpg


parc1.jpg


gradinita.jpg


parc7.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.