Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 38 din 29 mai 2007  Cu privire la : asocierea Consiliului Local Piatra Olt cu Consiliul Județean și Consiliul Comisiile Locale ale municipiilor și orșelor din județul Olt în scopul înființării Asociației de Dezvoltare comunitară ,,OLT TRANSPORT’’

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : asocierea Consiliului Local Piatra Olt cu Consiliul Județean și Consiliul Comisiile Locale ale municipiilor și orșelor din județul Olt în scopul înființării Asociației de Dezvoltare comunitară ,,OLT TRANSPORT’’


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, nr. 5996/21.05.2007;

  • Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

  • Prevederile OUG nr.109/2005 privind transporturile rutiere arobată cu modificări și completări prin Legea 102/2006;

  • HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

  • Legea 273/2006, privind finanțele publice locale;

  • Dispozițiile Legii 52/2003 provind transparența decizională în administrația publică

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45 (1) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Local Piatra Olt cu Consiliul Județean și Consiliul Comisiile Locale ale municipiilor și orșelor din județul Olt în scopul înființării Asociației de Dezvoltare comunitară ,,OLT TRANSPORT’’

Art.2. Asocierea se constituie pe baza unui Acord – Cadru de Asociere al unităților administrativ teritoriale; Acordul – Cadru de Asociere al unităților administrativ teritoriale se va semna în termen de 150 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuternicește domnul Tudor UDRESCU, în calitate de Primar al orașului Piatra Olt, să semneze Acordul – Cadru de Asoci9ere al unităților administrativ teritoriale.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

  • Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
liceul.jpg


joaca1.jpg


spectacol.jpg


parc6.jpg


parc1.jpg


parc8.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.