Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 37 din 27 mai 2007  Cu privire la : aprobare STUDIU DE OPORTUNITATE pentru concesiunea terenului situat pe str. Eroilor, nr.1a, a orașului Piatra Olt, sat Piatra în vederea realizării unui spațiu comercial

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobare STUDIU DE OPORTUNITATE pentru concesiunea terenului situat pe str. Eroilor, nr.1a, a orașului Piatra Olt, sat Piatra în vederea realizării unui spațiu comercial


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, nr. 6123/23.05.2007;

  • Ordonanța de Urgență nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată

  • Hotărârea Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

  • Prevederile art.36, alin.5, lit.a din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45 (1) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă STUDIU DE OPORTUNITATE pentru concesiunea terenului situat pe str. Eroilor, nr.1A, a orașului Piatra Olt, sat Piatra în vederea realizării unui spațiu comercial.

Art.2. Se aprobă concesionarea terenului sus menționat pe o perioadă de 49 de ani.

Art.3. Se aprobă redevența minimă în valoare de 8000 lei pentru terenul în suprafață de 548 mp

Art.4. Contractul de concesiune se va încheia cu câștigătorul pe baza procesului – verbal de predare – primire al amplasamentului, iar plata se va face astfel:

  • 50% se plătește la semnarea contractului
  • 50% se plătește în următorii 2 ani

Art.5. Se aprobă taxa garanție de participare la licitație în sumă de 1000 lei.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

  • Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport3.jpg


parc2.jpg


palatul.jpg


parc7.jpg


spectacol.jpg


gradinita2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.