Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 36 din 29 mai 2007  Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2007

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2007


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 97 / 22.05.2007, al compartimentului Contabilitate;

 • Prevederile Legii nr.486/26.12.2006, privind bugetul de stat;

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Prevederile art.36 (1) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

 • Raportul Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local după cum urmează:

I. Total venituri

654.000 lei

din care:

 

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

580.000 lei

- Subvenții pentru finanțarea lucrărilor de cadastru  mobiliar

4.000 lei

- Venituri proprii

70.000 lei

II. Total cheltuieli

654.000 lei

din care:

 

1.Cap. 51.02 ,,Autorități publice și acțiuni externe’’

30.000 lei

- cheltuieli materiale  

30.000 lei

2. Cap. 65.02 ,,Învățământ’’

10.000 lei

- cheltuieli materiale  

10.000 lei

3. Cap. 70.02 ,,Servicii și dezvoltare publică’’

614.000 lei

- cheltuieli materiale  

34.000 lei

- cheltuieli de capital

580.000 lei

4. Cap. 84.02 ,,Transporturi ’’

101.787,98 lei

- cheltuieli de capital

59.787,98 lei

- cheltuieli materiale  

42.000 lei

Art.2. Se aprobă suplimentarea ,,Listei de investiții’’ conform modificărilor din bugetul local.

Art.3. Se aprobă suplimentarea bugetului ,,activității autofinanțată (balastiera) cu suma de 25.000 lei la venituri și concomitent la cheltuieli de capital cu suma de 25.000 lei.

Art.4. Se aprobă suplimentarea ,,Listei de investiții’’ la activitatea economică (balastieră).

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • Institutia Prefectului – Judetul Olt

 • Primarului orasului Piatra Olt

 • D.G.F.P. Olt

 • Consiliul județean Olt

 • Trezoreria  Slatina

 •  

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc6.jpg


scoala.jpg


parc4.jpg


sport1.jpg


sport5.jpg


sport6.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.