Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 32 din 27 aprilie 2007  Cu privire la : stabilirea taxelor speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale pentru ,,Sala de sport’’

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : stabilirea taxelor speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale pentru ,,Sala de sport’’


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 5236/24.04.2007 al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

  • Prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, TITLUL IX, Impozit și taxe locale, Cap. IX ,,Taxe speciale’’, art.282

  • Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cap.II, alin.A 11, lit. ,,,g’’

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă nivelul taxelor pentru punerea la dispoziție a serviciilor necesare dsfășurării activităților sportive în Sala de sport, astfel:

 1. Organizarea de competiții sportive

150 lei/h

 2. Organizarea jocurilor pe echipe (fotbal, handbal, baschet, volei)

60 lei/h

 abonament (minim 4h/lună)

50 lei/h

 3. Organizarea jocurilor individuale, tenis de cîmp, fotbal – tenis

5 lei/pers/h

 abonament (minim 4h/lună)

4 lei/pers/h

 4. Organizare programe de fitnes

5 lei/pers/h

 abonament (minim 4h/lună)

4 lei/pers/h

 5. Organizare jocuri de tenis de masă

3 lei/pers/h

 abonament (minim 4h/lună)

2 lei/pers/h

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Consiliului Județean Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
liceul.jpg


parc2.jpg


parc1.jpg


parc4.jpg


parc5.jpg


sport5.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.