Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 30 din 27 aprilie 2007  Cu privire la : înregistrarea vehiculelor care circulã ocazional pe drumurile publice, pentru care existã obligativitatea înmatriculãrii

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : înregistrarea vehiculelor care circulã ocazional pe drumurile publice, pentru care existã obligativitatea înmatriculãrii


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 4961/16.04.2007 al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, art.14

 • Art.41 din Hotărârea Guvernului nr.85/2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002

 • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Mașinile autopropulsate pentru lucrări, mașini agricole sau forestiere, precum și alte vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în orașul Piatra Olt, se înregistrează la Primăria orașului Piatra Olt

Art.2. Înregistrarea și radierea vehiculelor menționate la art.1 se face de către compartimentul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei orașului Piatra Olt, care ține evidența vehiculelor supuse înmatriculării

Art.3. La data înregistrării vehiculului compartimentul Impozite și Taxe emite un număr de înregistrare, două plăcuțe cu acest număr de înregistrare și eliberează certificate de înregistrare. Caracteristicile și modelul plăcuțelor cu numărul de înregistrare , precum și a certificatului de înregistrare sunt prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Înregistrarea vehiculelor prevăzute la art.1. se face pe baza următoarelor documente:

 • cererea solicitantului

 • actul de identitate al solicitantului, în original și copie în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare al solicitantului în cazul persoanelor juriice, în original și copie;

 • actul de proprietate al vehiculului, în original și copie;

 • dovada efectuării inspecției tehnice potrivit legii, excepție făcând vehiculele cu tracțiune animală

 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare, precum și a plăcuțelor cu numărul de înregistrare

 • dovada achitării taxelor către bugetul local

Plăcuțele cu numărul de înregistrare și certificatul de înregistrare se eliberează personal solicitantului

Art.5. Radierea vehiculelor menționate la art.1 se va face pe baza următoarelor documente:

 • cererea solicitantului

 • actul de identitate al solicitantului în original și copie, cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare al solicitantului în cazul persoanelor juridice, în original și copie

 • actul de proprietate al vehiculului în original și copie

 • certificatul de înregistrare

La radiere, proprietarul vehiculului va preda compartimentului Impozite și Taxe plăcuțele cu numărul de înregistrare, precum și certificatul de înregistrare.

Radierea se va face la schimbarea proprietarului sau la scoaterea din circulație a vehiculului.

În termen de 30 de zile de la data schimbării proprietarului, vechiul proprietar are obligația de a radia vehiculul respectiv, iar noul proprietar are obligația ca în același termen să înregistreze vehiculul respectiv.

Nerepectarea acestei prevederi se sancționaeză cu amendă contravențională de la 300 lei la 600 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane juridice.

Art.6. Instituirea taxei de înmatriculare în sumă de 52 lei

Art.7. Contravaloarea plăcuțelor de înregistrare după cum urmează:

 • plăcuțe pentru vehicule cu tracțiune animală,tractoare, buldozere, etc., model pe un rând, dimensiuni 520 x 110 mm = 33 lei/buc.

 • plăcuțe pentru motoscutere, model pe două rînduri, dimensiuni 240 x 130 = 25 lei/buc.

Art.8. Contravaloarea certificatului de înregistrare în sumă de 30 lei.

Art.9. Impoziul annual pentru mopede în sumă de 36 lei. Sumele încasate din plata certificatelor de înregistrare se fac venit la bugetul local.

Art.10. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • Institutia Prefectului – Judetul Olt

 • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
scoala.jpg


sport3.jpg


sport6.jpg


sport1.jpg


parc2.jpg


joaca1.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.