Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 29 din 27 aprilie 2007  Cu privire la : aprobare Studiu de fundamentare privind concesiunea de lucrări publice ,,Amenajare drum variantă ocolitoare Piatra (DN 64) – platformă industrială

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobare Studiu de fundamentare privind concesiunea de lucrări publice ,,Amenajare drum variantă ocolitoare Piatra (DN 64) – platformă industrială


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 5060/18.04.2007 al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 • Studiu de fundamentare privind concesiune de lucrări publice ,,Amenajare drum variantă ocolitoare Piatra (DN 64) – platforma industrială’’ , nr.5062/18.04.2007

 • Studiu de fezabilitate nr. proiect 61/2007, elaborat de SC TEREZ PROCONS SRL

 • Ordonanța nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiuni de lucrări și a contractelor de concesiuni de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006

 • HG nr.71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a revederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de4 concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă Studiu de fundamentare privind concesiunea de lucrări publice ,,Amenajare drum variantă ocolitoare Piatra (DN 64) – platformă industrială.

Art.2. Se aprobă executarea investiției ,,Amenajare drum varianta ocolitoare Piatra (DN64) – platformă industrială’’ prin concesiune de lucrări publice având următorii indicatori tehnico – economici:

 • Amplasament Piatra Olt, sat Piatra conform plan anexat
 • Valoare totală investiție 376.091,89 lei
 • Durata de realizare a investiției – 24 luni
 • Capacități fizice

Art.3. Durata contractului de concesiune de lucrări publice va fi de 25 ani, iar redevența minimă va fi de 3000 lei/an. Concesionarul având dreptul de a institui taxa de utilizarea drumului pentru autovehicule cu masa de peste 7 tone.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • Institutia Prefectului – Judetul Olt

 • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc6.jpg


gradinita2.jpg


parc4.jpg


sport2.jpg


parc5.jpg


sport3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.