Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 28 din 27 aprilie 2007  Cu privire la : acordare ajutor urgență

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : acordare ajutor urgență


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Cererea numitei Bujor Anghelina, nr.4968/16.04.2007;

 • Cererea numitei Hurmuz Tanța nr.5002/17.04.2007;

 • Cererea numitului Radu N. Gheorghe nr. 3320/21.02.2007;

 • Anchetele sociale efectuate la domiciliul sus numiților;

 • Raportul de specialitate nr. 5090/19.04.2007 al Biroului Administrație Publică Locală;

 • Prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată;

 • Dispozițiile HG nr.1010/2006, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001;

 • Raportul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45, din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și comletată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă suma de 900 RON pentru acordarea de ajutoare de urgență, potrivit anexei la hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • Institutia Prefectului – Judetul Olt

 • Primarului orasului Piatra Olt

 • Compartimentului Contabilitate

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 

ANEXĂ la HCL nr. 28/2007


Nr.

Crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

SUMA PROPUSĂ

(RON)

OBSERVAȚII

1.

BUJOR ANGHELINA

200


2.

HURMUZ TANȚA

200


3.

RADU GHEORGHE

500TOTAL

900 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
joaca1.jpg


parc5.jpg


parc7.jpg


sport3.jpg


sport5.jpg


parc6.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.