Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 27 din 27 aprilie 2007  Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2007

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2007


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Adresa Consiliului Județean Olt;

  • Raportul de specialitate nr. 61 / 18.04.2007, al Compartimetului Contabilitate;

  • Prevederile Legii Bugetului de Stat nr.486/26.12.20062006;

  • Dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

  • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

  • Raportul Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.45, din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 cu suma de 135.367 lei

Total venituri

135.367 lei

 din care:

Venituri proprii

135.367 lei

Total cheltuieli

135.367 lei

 1.Cap. 51.02 ,,Autorități publice’’

10.000 lei

  - cheltuieli de investiții

10.000 lei

 2.Cap. 65.02 ,,Învățământ’’

5.000 lei

  - cheltuieli materiale

5.000 lei

 3. Cap. 65.02 ,,Cultură’’

10.000 lei

  - transferuri

10.000 lei

 4. Cap. 70.02 ,,Servicii și dezvoltare publică’’

46.367 lei

  - cheltuieli materiale

5.000 lei

  - cheltuieli de investiții

41.367 lei

 5. Cap. 74.02 ,,Protecția mediului’’

10.000 lei

  - cheltuieli materiale

10.000 lei

 6. Cap. 80.02 ,,Acțiuni generale ec., comerciale’’

24.000 lei

  - participare la capitalul social al SC

24.000 lei

 7. Cap. 74.02 ,,Transporturi’’

30.000 lei

  - cheltuieli de personal

20.000 lei

  - cheltuieli materiale

10.000 lei

Art.2. Se aprobă suplimentarea Bugetului Local cu suma de 250.000 lei ,,subvenții de la bugetul de stat’’ și concomitent la cap. 65.02. ,,Învățământ’’ – cheltuieli de capital.

Art.3. Se aprobă suplimentarea cu 15.000 lei – venituri proprii din încasarea apei și concomitent cheltuieli 15.000 lei pentru plata energiei consumate

Art.4. Se aprobp Lista de investiții conform modificărilor din hotărâre.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Consiliului Județean Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

  • Birou Contabilitate

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc2.jpg


gradinita.jpg


parc7.jpg


sport4.jpg


sport2.jpg


parc5.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.