Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 25 din 28 martie 2007  Cu privire la : aprobare modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2006 cu privire la aprobare Plan de lucrări de utilitate publică ce se vor executa în regie proprie în perioada 15.10.2006 – 30.10.2007

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobare modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2006 cu privire la aprobare Plan de lucrări de utilitate publică ce se vor executa în regie proprie în perioada 15.10.2006 – 30.10.2007


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului nr.4210/21.03.2007;

  • Legea nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice;

  • Lege nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

  • Hotărârea Consiliului Local nr.38/28.09.2006, cu privire la aprobare Plan de lucrări de utilitate publică ce se vor executa în regie proprie în perioada 15.10.2006 – 30.10.2007;

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art.36, alin.4,lit.d) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se modifică perioada din Planul de lucrări de utilitate publică până la data de 30.11.2007.

Art.2. Plata personalului angajat pentru executarea lucrărilor mai sus menționată se va face după cum urmează:

  • pentru perioada 01.11.2007 – 30.11.2007 - 100% din subvenție din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

  • Agenției Județene pentru ocuparea forței de muncă Olt

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc3.jpg


sport4.jpg


liceul.jpg


gradinita2.jpg


sport1.jpg


sport2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.