Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 24 din 28 martie 2007  Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Adresa Consiliului Județean Olt;

  • Raportul de specialitate nr. 40 / 16.03.2007, al Compartimetului Contabilitate;

  • Prevederile Legii Bugetului de Stat nr.486/26.12.20062006;

  • Dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

  • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

  • Raportul Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin.1, lit. ,,d’’ și art.46, din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 cu suma de 240.000 lei

Total venituri

240.000 lei

 din care:

Venituri proprii

240.000 lei

Total cheltuieli

240.000 lei

 1.Cap. 51.02 ,,Autorități executive’’

90.000 lei

  - cheltuieli de personal

76.000 lei

  - cheltuieli materiale

9.000 lei

  - cheltuieli de capital

5.000 lei

 2. Cap. 65.02 ,,Învățământ’’

20.000 lei

  - cheltuieli materiale

20.000 lei

 3. Cap. 65.02 ,,Cultură și religie’’

45.000 lei

  - cheltuieli de personal

4.000 lei

  - cheltuieli materiale

2.000 lei

  - subvenție

4.000 lei

  - transferuri

35.000 lei

 4. Cap. 68.02 ,,Asistență socială’’

1.000 lei

  - cheltuieli de personal

5.000 lei

 5. Cap. 70.02 ,,Servicii și dezvoltare publică’’

5.000 lei

  - cheltuieli materiale

5.000 lei

 6. Cap. 74.02 ,,Protecția mediului’

79.000 lei

  - cheltuieli de personal

34.000 lei

  - cheltuieli materiale

45.000 lei

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Trezoreria municipiului Slatina

  • D.G.F.P. Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc3.jpg


parc4.jpg


anl.jpg


joaca1.jpg


parc2.jpg


sport4.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.