Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 23 din 28 martie 2007  Cu privire la : închiderea exercițiului bugetar pe anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : închiderea exercițiului bugetar pe anul 2006


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 41 din 16.03.2007 al compartimentului Contabilitate;

 • Legea bugetului de stat nr. 486/26.12.2006;

 • Ordin al Minsterului Finanțelor Publice nr.40, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006;

 • Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informații publice;

 • Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală;

 • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art.36, alin.4, din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă încheierea exercițiului bugetar pe anul 2006, conform anexelor:

 • Anexa I – Contul de execuție al bugetului local pe anul 2006;
 • Anexa II – Contul de execuție finanțat din venituri proprii;
 • Anexa III – Contul de execuție finanțat din venituri proprii și subvenție de la bugetul local;
 • Anexa IV – Contul de execuție – venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local.

Art.2. Anexele I – IV fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • Institutia Prefectului – Judetul Olt

 • Primarului orasului Piatra Olt

 • D.G.F.P. Olt

 • Trezoreria Slatina

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc1.jpg


scoala.jpg


sport1.jpg


parc8.jpg


joaca1.jpg


parc3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.