Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 22 din 28 martie 2007  Cu privire la : aprobarea concesionării serviciului de alimentare cu apă și canalizare a orașului Piatra Olt de către SC Compania de Apă Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobarea concesionării serviciului de alimentare cu apă și canalizare a orașului Piatra Olt de către SC Compania de Apă Olt


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 4188 din 20.03.2007 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • Legea servciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006;

  • Hotărârea Consiliului Local nr.1/2007 cu privire la participarea Consiliului Local al orașului Piatra Olt la înființarea Societății Comerciale ,,Compania de Apă Olt’’ SA ;

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art.36, alin.5, lit.a), și art.45 alin.1 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă atribuirea directă a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apăși canalizare a orașului Piatra Olt la SC Compania de Apă Olt sa prin contract de concesiune.

Art.2. Se împuternicește primarul orașuluio Piatra Olt să semneze contractul de concesiune.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

  • Asociația de Dezvoltare Comunitară Oltul

  • SC Compania de Apă Olt SA

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport6.jpg


gradinita2.jpg


gradinita.jpg


parc7.jpg


parc2.jpg


parc3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.