Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 20 din 28 martie 2007  Cu privire la : aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul ,,Extindere alimentare cu apă’’

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul ,,Extindere alimentare cu apă’’


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 4230 din 21.03.2007 al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • Documentația tehnico – economică nr.4229/21.03.2007;

  • Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,art.44;

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art.38, alin.4, lit.d), și art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă documentație tehnico – economică nr.4229/21.03.2007 pentru obiectivul de investiție ’’Extindere alimentare cu apă’’ în orașul Piatra Olt, cu următorii indicatori tehnico – economici:

Amplasament – orașul Piatra Olt, str. Parcului, str. Magnoliei, str. Lalelelor, st. Gării.

Indicatori tehnico – economici
a)Valoare totală a obiectivului de investiții este estimat la 4.000 lei
b)Capacități – rețea distribuție alimentare cu apă din polietilenă de înaltă densitate cu următoarele diametre și lungimi:
Dn = 40 mm   L = 840 m
Dn = 32 mm   L = 170 m
Finanțarea obiectivului se face din fondul bugetului local și se va realiza în regie proprie.

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
gradinita2.jpg


sport1.jpg


parc2.jpg


sport4.jpg


liceul.jpg


sport5.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.