Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 18 din 07 martie 2007  Cu privire la : închirierea unui spațiu pentru înființarea unui birou notarial

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : închirierea unui spațiu pentru înființarea unui birou notarial


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, nr.3669/05.03.2007;

  • Cererea nr. 3436/26.02.2007 a domnului Floricel Mihai Marian, Notar public;

  • Prevederile art.110 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale

În temeiul art.36, alin (5), lit.a, art.45, alin.1 și art.123 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă închirierea fără licitație publică a unui spațiu în suprafață de 22,00mp din incinta clădire Fisc Piatra Olt, cu destinația birou notarial pentru domnul Floricel Mihai Marian – Notar public, pe o durată de 5 ani.

Art.2. Se aprobă chiria lunară în sumă de 374 lei. Chiria se va indexa anual conform ratei inflației.

Art.3. Se împuternicește Primarul orașului Piatra Olt să semneze contractul de închiriere.

Art.4. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

  • Domnului Floricel Mihai Marian

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport4.jpg


sport5.jpg


parc4.jpg


parc6.jpg


scoala.jpg


parc2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.