Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 14 din 27 februarie 2007  Cu privire la : aprobarea Acordului / Contractului Colectiv de Muncă al personalului încadrat în aparatul propriu al Consiliului Local al orașului Piatra Olt și personalul contractual

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobarea Acordului / Contractului Colectiv de Muncă al personalului încadrat în aparatul propriu al Consiliului Local al orașului Piatra Olt și personalul contractual


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate întocmit de Președintele Sindicatului ,,CONSILIUM’’ nr.3258/20.02.2007;

 • Legea 188/1999, privind Statul funcționarilor publici, republicată așa cum a fost modificată prin Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

 • Prevederile Legii 130 / 1996, privind contractul colectiv de muncă, republicată;

 • Legea sindicatelor nr.54/2003;

 • Legea nr.53/2003, privind Codul muncii, modificată;

 • Prevederile OG nr.6/2007, privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2007, precum și Ordonanța

 • nr. 10/2007;

 • Dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

În temeiul art.46, alin (1) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, reublicată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă Acordul / Contractul colectiv de muncă al personalului încadrat în aparatul propriu al Consiliului Local al orașului Piatra Olt și personalul contractual.

Art.2. Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual conform legii.

Art.3. Se împuternicește Primarul orașului Piatra Olt, să semneze Acordul / Contrcatul colectiv de muncă prevăzut la art.1.

Art.4. Prevederile Acordului / Contractului colectiv de muncă aprobat conform hotărârii, se aplică âncepând cu data înregistrării la Direcția pentru Dialog Familie și Solidaritate Socială Olt.

Art.5. Aplicarea și ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului Acord / Contract colectiv de muncă se va face de către Primarul orașului Piatra Olt.

Art.6. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Institutia Prefectului – Judetul Olt

 • Consiliul Județean Olt

 • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
palatul.jpg


parc7.jpg


sport6.jpg


joaca1.jpg


parc6.jpg


sport1.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.