Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 12 din 16 februarie 2007  Cu privire la : completare Organigramă și număr de personal al Primăriei orașului Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : completare Organigramă și număr de personal al Primăriei orașului Piatra Olt


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr.2091 din 12.02.2007 al Compartimentului Personal, salarizare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Piatra Olt

  • Prevederile art.68, alin.5, lit.,,e’’ din Legea 215/2001, privind Administrația Publică Locală, modificată și completată;

  • Prevederile art.77 din Legea 448/2006 cu privire la protecția și promovarea persoanelor cu handica;

  • Raportul Comisiei Juridice și Administrație Publică din cadul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.46, din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și comletată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă completarea organigramei și numărul de personal la Sectorul de Gospodărie Comunală al orașului Piatra Olt cu 3(trei) posturi, pentru a angaja persoane cu handicap, conform Legii 448/2006.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc2.jpg


parc1.jpg


gradinita2.jpg


sport5.jpg


anl.jpg


sport2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.