Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 9 din 31 ianuarie 2007  Cu privire la : aprobarea bugetului local pe anul 2007

Romānia

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Ā R E

Cu privire la : aprobarea bugetului local pe anul 2007


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Avānd īn vedere:

 • Adresa Consiliului Judetean Olt 477/23.01.2007

 • Raportul de specialitate nr. 14/30.01.2007 al compartimentului Contabilitate

 • Legea bugetului de stat nr. 486/26.12.2006

 • Prevederile Legii 544/2001, privind accesul liber la informatiile de interes public

 • Dispozitiile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala īn administratia publica;

 • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

Īn temeiul art.38, alin.4, si art.46 din Legea 215/2001, privind Administratia publica locala, modificata si comletata,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba bugetul local pe anul 2007, conform anexelor 1,2,3,4,5, care fac parte integranta la prezenta hotarāre.

 • Anexa nr.1 – Buget local
 • Anexa nr.2 – Buget activitate economica – Balastiera
 • Anexa nr.3 – Buget activitate autofinantata Casa de Cultura
 • Anexa nr.4 – Buget activitate autofinatate – pasune, piata, etc
 • Anexa nr.5 – Buget venituri si cheltuieli īn afara bugetului local

Art.2. Se aproba Lista de investitii pe anul 2007, conform proiectului

Art.3. Prezenta Hotarāre se va comunica la:

 • Institutia Prefectului – Judetul Olt

 • Primarului orasului Piatra Olt

 • DGFP Olt

 • Trezoreria Slatina

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 

ANEXA 1 la HCL 1 / 23.01.2006

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD

SUMA PROPUSA

EXPLICATII

I.

TOTAL VENITURI

Din care:


5.310


1.

Sume defalcate din TVA pentru īnvatamānt, asistenti persoane cu handicap, ajutor social


2.517Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local


212Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local


109Cote defalcate din impozitul pe venit


840Venituri proprii


1.537Subventii primite de la bugetul pentru somaj


60Sume defalcate din TVA pentru drumuri


35


II.

TOTAL CHELTUIELI

Din care:


5.310


1.

AUTORITATI EXECUTIVE din care:

51.02

1335Cheltuieli de perrsonal


1126Cheltuieli materiale

20

165Cheltuieli de īntretinere si gospodarire

20.01

81Furnituri de birou

20.01.01

15Materiale de curatenie

20.01.02

2Īncalzit, iluminat

20.01.03

20Apa, canal, salubrizare

20.01.04

2Carburanti si lubrefianti

20.01.05

12

BCF pentru 2 auto Primarie Piatra Olt


Piese de schimb

20.01.06

5

Piese reparatii auto rimarie Piatra Olt


Posta, telefon

20.01.08

10Materiale si prestari servicii

20.01.09

10

Prst. Serv. Audit, assit. Tehnica, calculatoare


Alte bunuri si servicii

20.01.30

5

Reviz. Xerox, calc. Evaluare teren


Reparatii curente

20.02

5

Zugraveli interioare Primarie


Obiecte de inventar

20.05

7

Fisete, birouri, scaune


Deplasari

20.06

6Carti, publicatii

20.11

11

Abonamente ziare, M. Oficial


Pregatire profesionale

20.13

15

Curs perfectionare, master


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.13

40

Sarbatori iarna, ziua copilului, zilele orasului, ghirlande


Cheltuieli de capital

71

44Dif. centrala īncalzire 2006


16Reparatii cap. Tāmplarie (termopan)


25Achizitionat licente calculator


3


2.

SERVICII PUBLICE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

54.02

34Cheltuieli de personal

10

28Bunuri si servicii

20

6Furnituri birou

20.01.01

1Posta, telefon

20.01.08

2Materiale si prestari de servicii:

20.01.09

2

Revizie calc., asistenta tehnica


Deplasari

20.06.01

1


3.

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ĪNTRE DIF. NIVELE ALE ADM.

56.02

26 • Cota de 6,5% fd. San. Aj. Social


26

Fond sanatate pentru ajutor social

4.

 • Aparare, ordine publica si siguranta nationala, din care:

61.02

67Furnituri de biorou

20.01.01

1

Harti, furnituri


Alte bunuri si servicii

20.01.30

14

(SVSU) – materiale si servicii situatii de urgenta


Obiecte de inventar


2Cheltuieli de capital

71

50Dotari adaposturi speciale (instalatii filtro – ventilatie=


50


5.

ĪNVATAMĀNT, din care

65.02

2062Cheltuieli de personal

02

1826Cheltuieli materiale, din care:

20

200furnoturi birou

20.01.01

4materiale de curatenie

20.01.02

8Īncalzire, iluminat

20.01.03

60Apa, canal, salubrizare

20.01.04

8Carburanti si lubrefianti

20.01.05

60

Masina dotare


Pise de schimb

20.01.06

4

Masina dotare


Transport

20.01.07

3Posta, telefon

20.01.08

10Materiale si prest. Servicii

20.01.30

6Alte bunuri si servicii

20.01.30

10

Becuri, prize, īntrerupatoare, electrozi, etc


dezinfectanti

20.04.04

3Obiecte de inventar

20.05.30

18Deplasari

20.06

1Carti, publicatii

20.11


2

Abonamente Tribuna Īnvat.


Protectia muncii

20.14

1Cursuri perfectionare

20.13

2Cheltuieli de capital

70

20Burse

67.02

145


6.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.02

145Biblioteca


72Cheltuieli de personal

10

56Cheltuieli materiale, din care:

20

16Furnituri de birou

20.01.01.

2Materiale pentru curatenie

20.01.02

1Īncalzit, iluminat

20.01.03

2Reparatii curente

20.02

1

Zugraveli


Obiecte de inventar

20.05

2Carti, publicatii

20.1

5

Fond de carte


Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

20.02

10

Reparatii biserica


Sport

20.30

8Īntretinere gradini publice, zone verzi

20.30

5Subventie Casa Cultura

51

48

Salarii Casa de Cultura, reparatii, ziarul Orizont


Subventie Muzeu


5


7.

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care

68.02

658Ajutor social

57

397Īnsotitori persoane cu handicap (salarii)

10

176Indemnizatii handicapati

57

74Ajutoare de urgenta si īnmormāntare

57

11


8.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, din care:

70.02

410Cheltuieli materiale

20

95Iluminat public

20.01.08

65Alte bunuri si servicii pentru īntretinere si functionare

20.01.09

25

Becuri, div. Materiale


Alte materiale pentru īntretinere apa

20.30

5Cheltuieli de capital, din care:

71

315Bransament electric centrala termica ANL


10Utilitati sala sport (alimentare cu apa,canalizare, energie electrica, sistematizare verticala, centrala termica)


175Statie autobuz


30Studii fezabilitate
9.

PROTECTIA MEDIULUI, din care:

74.02

453Cheltuieli de personal

10

390Cheltui

20

63Materiale de curatenie

20.01.02

3Apa, canal si salubritate

20.01.04

5Carburanti si lubrefianti

20.01.05

29

Pentru 2 tractoare din dotare


Piese schimb

20.01.06

6

Pentru 2 tractoare din dotare


Alte bunuri si servicii

20.01.30

10

Analize apa, ANRSC


Obiecte de inventar

20.05

10


10.

AGRICULTURA SI SILVICULTURA, din care:

83.02

5Cheltuieli materiale

20

5Combaterea omizii


5


11.

TRANSPORTURI, din care:

84.02

115Cheltuieli materiale

20

75Reparatii curente

20.02

50

Reparatii drumuri (balastare)


Transport veterani

20.30

5Carburanti si lubrefianti

20.01.04

10

Pentru 2 microbuze


Piese schimb

20.01.06

5

Pentru 2 microbuze


Materiale si prestari servicii cu caracter funct.

20.01.09

5

Revizii microbuz


Cheltuieli de capital

71

40Dale si trotuare

71

40


 

ANEXA 2 la HCL 9 / 2007

BUGET AUTOFINANTATE VENITURI PROPRII

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

SUMA

EXPLICATII

I.

TOTAL VENITURI

550


II.

TOTAL CHELTUIELI, din care:

550


1

Cheltuieli materiale, din care:

245Reparatii curente

20

Balastare


TVA, redeventa

40Zilele orasului – 26 Octombrie

20Īnfiintarea ansamblului folcloric Casa de cultura

10Plata convorbiri telef. Celular (consiliul si salariati)

15Tichete masa

130

Conform A/CCM


Abonamente presa

10


2.

Cheltuieli de capital, din care:

305Extindere alimentare apa peste calea ferata

100Extindere alimentare apa, sate

100PUG

50Reparatii capitale – biserica

10Lucrari alei si parcare ANL

45


 

ANEXA 3 la HCL 9 / 2007

DENUMIRE INDICATOR

SUMA

EXPLICATII

TOTAL VENITURI

Subventie bugetul local

53


TOTAL CHELTUIELI

53


Cheltuieli de personal

36


Cheltuieli materiale, din care

17


 • Reparatii curente

10


- iluminat

2


- sapaturi arheologice muzeu

5


 

ANEXA 4 la HCL 9 / 2007

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

SUMA

EXPLICATII

I.

TOTAL VENITURI, din care

35- taxa pasunat

21-taxa piata

2-venituri domeniu public

5-venituri īnvatamānt

2-venituri distrib. Apa

5


II.

TOTAL CHELTUIELI

35 • Cheltuieli pasunat

21

Īngrasaminte, īntretinere


 • Cheltuieli piata

2

Īntretinere


 • Cheltuieli domeniu public

5

Īntretinere


 • Cheltuieli īnvatamānt

2 • Cheltuieli cu energia uturi

5


 

ANEXA 5 la HCL 9 / 2007

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

SUMA

EXPLICATII

I.

TOTAL VENITURI, din care

237 • Excedent anul 2006

235 • Dobānda

2


II.

TOTAL CHELTUIELI

237 • Reparatii captale Liceu Piatra Olt

189

Difeenta suma ramasa neutilizata an 2006


 • Fond de rulment

48


 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
palatul.jpg


sport4.jpg


sport6.jpg


parc1.jpg


parc7.jpg


gradinita2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.