Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 5 din 31 ianuarie 2007  Cu privire la : aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 1722/18.12.2006;

  • Legea nr.152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

  • Hotărârea privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin HG nr.962/2001;

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.38,pct.6, alin.17, 40 alin.1 și art. 46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și comletată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Comisia socială de analiză și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor a fi formată din 7 membri: 3 membrii din partea Consiliului Local și 4 membrii din partea aparatului propriu.

Componența nominală a ,,Comisiei sociale’’ se va stabili prin Dispoziție a Primarului orașului Piatra Olt.

Art.3. Lista finală a persoanelor stabilite de comisie va fi supusă aprobării Consiliului Local care va face repartizarea pe locuințe.

Art.4. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc1.jpg


gradinita.jpg


parc4.jpg


sport5.jpg


palatul.jpg


parc3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.