Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 4 din 31 ianuarie 2007  Cu privire la : modificare preț loc de veci în orașul Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : modificare preț loc de veci în orașul Piatra Olt


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 1044/12.01.2006;

  • Ordonanța de Urgență nr.71/2001, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

  • Hotărârea Consiliului Local nr.9/05.02.1998, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor umane din orașul Piatra Olt, aflate sub autoritatea Consiliului Local al orașului Piatra Olt

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.38, lit.d) și art. 46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și comletată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă rețul unui loc de veci pe durată nelimitată la cimitirul Piatra Olt în sumă de 70 lei.

Art.2. Anexa nr.2 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Piatra Olt, nr.9/05.02.1998, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport4.jpg


parc5.jpg


anl.jpg


parc2.jpg


sport2.jpg


gradinita2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.