Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 2 din 18 ianuarie 2007  Cu privire la : închiriere prin licitație publică a unui spațiu din incinta fostului sediu Primărie Bistrița Nouă

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : închiriere prin licitatie publica a unui spatiu din incinta fostului sediu Primarie Bistrita Noua


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 1965/24.01.2006;

  • Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr.213/1998

  • Hotarârea guvernului nr.1228/1990, privind aprobarea metodologiei concesiunii, închirierii si locatiei de gestiune;

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.38, lit.g) si art. 46 din Legea 215/2001, privind Administratia publica locala, modificata si comletata,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba închirierea, prin licitatie publica a unui spatiu din incinta fostului sediu Primarie Bistrita Noua, cu destinatia birou de avocatura, pe o durata de 1 an, dupa cum urmeaza: - spatiu una camera în suprafata de 12 mp

Art.2. Se aproba Caietul de sarcini pentru licitatie.

Art.3. Se aproba taxa garantie de participare în suma de 20 lei

Art.4. Se împuterniceste Primarul orasului Piatra Olt, sa semneze Contractul de închiriere cu persoana câstigatoare a licitatiei.

Art.5. Prezenta Hotarâre se va comunica la:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
palatul.jpg


sport3.jpg


spectacol.jpg


sport6.jpg


anl.jpg


sport4.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.