Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 1 din 18 ianuarie 2007  Cu privire la : participarea Consiliului Local al orașului Piatra Olt la Înființarea Societății Comerciale ,,Compania de Apă Olt’’ SA

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : participarea Consiliului Local al orasului Piatra Olt la Înființarea Societății Comerciale ,,Compania de Apa Olt’’ SA

Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 1364/16.01.2006;

  • Statutul Asociatiei de Dezvoltare Comunitara ,,Oltul’’

  • Legea nr. 273/2006, privind finantele publice

În temeiul art.15 si art. 38, alin.2, lit.e), art.40, alin.2 si art.45 alin.1 din Legea 215/2001, privind Administratia publica locala, modificata si comletata,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba  participarea Consiliului Local în numele orasului Piatra Olt la înfiintarea ,,Societatii Comerciale Compania de Apa Olt’’, persoana juridica româna, având ca activitate principala gestionarea si exploatarea în comun a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare în judetul Olt.

Art.2. Se aproba participarea orasului Piatra Olt reprezentat prin Consiliul Local Piatra Olt la constituirea capitalului social al SC Compania de Apa Olt SA, cu un aport de 500 lei.

Art.2. Se desemneaza dl. Udrescu Tudor sa reprezinte interesele orasului Piatra Olt în Adunarea Generala a Actionarilor a SC Compania de Aa Olt SA si sa semneze actul constitutiv al SC Compania de Aa Olt SA

Art.4. Prezenta Hotarâre se va comunica la:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc6.jpg


sport4.jpg


parc4.jpg


parc7.jpg


scoala.jpg


sport5.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.