Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 55 din 29 decembrie 2006  Cu privire la : completarea listei terenurilor din domeniul privat al orașului Piatra Olt, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/30.05.2003

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : completarea listei terenurilor din domeniul privat al orașului Piatra Olt, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/30.05.2003


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 564/16.11.2006 al compartimentului Contabilitate, Venituri și cheltuieli, Impozite și taxe;

  • Prevederile Legii nr.213/1998 privind regimul juridic al domeniului public;

  • Raportul comisiei economice din cadrul Consiliului Local ;

În temeiul art.38, alin.2, lit.,,c’’ din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Lista terenurilor din domeniul privat al orașului Piatra Olt se completează cu următoarele terenuri după cum urmează:

  • teren în suprafață de 2.500 mp, cu următoarele elemente de identificare Cv 26, P4/1, categoria de folosință curți, construcții, situat în orașul Piatra Olt

  • teren în suprafață de 823 mp, cu următoarele elemente de identificare Cv 9, P391, categoria de folosință curți, construcții, situat în satul Enoșești

  • teren în suprafață de 2.451 mp, cu următoarele elemente de identificare Cv 20, P1008, categoria de folosință curți, construcții, situat în orașul Piatra Olt

  • teren în suprafață de 13700 mp, cu următoarele elemente de identificare Cv 2126 P2143, categoria de folosință arabil teren extravilan

  • teren în suprafață de 36500 mp, cu următoarele elemente de identificare tarla 126, P2148, categoria de folosință arabil teren extravilan

Art.2. Lista terenurilor din domeniul privat al orașului PiatraOlt aprobată prin Hotăr’rea Consiliului Local nr. 18/30.05.2003, se completează cu terenurile menționate la art.1

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Dorin Nutu MATEI

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
scoala.jpg


parc8.jpg


parc7.jpg


gradinita.jpg


sport3.jpg


sport5.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.