Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 54 din 29 decembrie 2006  Cu privire la : aprobare organigramă și a numărului de personal al Primăriei orașului Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobare organigramă și a numărului de personal al Primăriei orașului Piatra Olt


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 10526/14.12.2006 al compartimentului Personal, Salarizare din cadrul aparatului propriu al Primăriei Primăriei orașului Piatra Olt;

  • Prevederile art. 68, litera ,,t’’ din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată;

  • Dispozițiile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

  • Raportul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local

În temeiul art.46, din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,


H O T Ă R Ă Ș T E:


Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal al Primăriei orașului Piatra Olt, pentru anul 2007, conform anexelor 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Dorin Nutu MATEI

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
gradinita2.jpg


liceul.jpg


scoala.jpg


gradinita.jpg


parc6.jpg


spectacol.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.