Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 52 din 04 decembrie 2006  Cu privire la : închiriere prin licitație publică a două spații din incinta Dispensarul Piatra

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : închiriere prin licitație publică a două spații din incinta Dispensarul Piatra


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 10057/30.11.2006;

  • Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998

  • Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990, privind aprobarea metodologiei concesiunii, închirierii și locației de gestiune;

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, lit.g și art. 46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică a două spații din incinta Dispensarul Piatra, cu destinație laborator clinic uman, pe o durată de 1n, duă cum urmează:

  • Spațiu format din două camere în suprafață de 32 mp

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru licitație.

Art.3. Se aprobă taxa garanție de participare, în sumă de 200 lei

Art.4. Se împuternicește primarul orașului Piata Olt să semneze contractul de închiriere cu persoana câștigătoare a licitației.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Dorin Nutu MATEI

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport6.jpg


palatul.jpg


gradinita.jpg


parc2.jpg


anl.jpg


parc7.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.