Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 50 din 04 decembrie 2006  Cu privire la : acordare ajutor de urgență

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : acordare ajutor de urgență


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Cererea nr. 8282/09.10.2006, a numitului Ispas Petre;

 • Cererea nr. 8536/17.10.2006, a numitei Șerban Doina;

 • Cererea nr. 8958/30.10.2006, a numitei Gugu Daniela;

 • Cererea nr. 9217/07.11.2006, a numitului Stana Florin;

 • Cererea nr. 9295/08.11.2006, a numitului Mihai N. Gheorghe;

 • Cererea nr. 9743/21.11.2006, a numitei Costache Daniela;

 • Cererea nr. 7499/21.09.2006, a numitei Stoica Constantina;

 • Anchetele sociale efectuate la domiciliul sus numiților;

 • Raportul de specialitate nr. 10059/30.11.2006 al Biroului Administrație publică și locală;

 • Prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată;

 • Dispozițiile HG nr.1010/2006, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001;

 • Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;;

 • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.36 alin.6 lit.,,a’’ din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă suma de 2.000 RON pentru acordarea ajutoarelor de urgență, potrivit anexei la hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Comisiilor de specailitate din cadrul Consiliului Local

Presedinte de sedinta,

Dorin Nutu MATEI

Secretar,

Petrisor STOICA

 

 ANEXĂ LA Hotărârea nr. 50/04.12.2006

privind acordare de ajutoare de urgențăNr.

Crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

SUMA PROPUSĂ

OBSERVAȚII

1.

ISPAS PETRE

400 RON


2.

ȘERBAN DOINA

200 RON


3.

GUGU DANIELA

300 RON


4.

STANA FLORIN

200 RON


5.

MIHAI N. GHEORGHE

200 RON


6.

COSTACHE DANIELA

200 RON


7.

STOICA CONSTANTINA

500 RONTOTAL

2000 RON 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport5.jpg


parc7.jpg


sport6.jpg


parc3.jpg


gradinita2.jpg


scoala.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.