Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 49 din 04 decembrie 2006  Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E


Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

 • Adresa Consiliului Județean Olt;

 • Raportul de specialitate nr. 451 / 30.11.2006, al Compartimetului Contabilitate;

 • Prevederile Legii Bugetului de Stat nr.379/2006;

 • Dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Raportul Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin.4, lit. ,,a’’ și art.46, din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,


H O T Ă R Ă Ș T E:


Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2006 cu suma de 375.000 lei RON, după cum urmează:

mii lei

 1. TOTALVENITURI ..............................................................................................375.000 lei RON

Total venituri ...................................................................................................... 375.000 lei RON

Total cheltuieli ................................................................................................... 375.000 lei RON

din care:

1.Cap. 51.02 ,,Autorități publice’’ .......................................................... 43.000 lei RON

Din care:

- Cheltuieli de personal ..................................................................................... 40.000 lei RON

- Cheltuieli de capital ......................................................................................... 3.000 lei RON

2. Cap. 54.02 ,,Alte servicii publice generale’’ ........................................ 1.000 lei RON

- Cheltuieli de personal .................................................................................... 1.000 lei RON

3. Cap. 65.02 ,,Învățământ’’..................................................................... 56.000 lei RON

- Cheltuieli de personal..................................................................................... 56.000 lei RON

4.Cap. 68.02 ,,Asistență socială’’..............................................................150.000 lei RON

- cheltuieli de personal ..................................................................................100.000 lei RON

- indemnizații handicapați .................................................................................. 50.000 lei RON

5. Cap. 70.02 ,,Servicii și dezvoltare publică’’...........................................118.000 lei RON

- alimentare energie sala sport ........................................................................ 10.000 lei RON

- subtraversare cale ferată alimentare cu apă .................................................. 50.000 lei RON

- alimentare apă sală sport .............................................................................. 5.000 lei RON

- canalizare sală sport ...................................................................................... 20.000 lei RON

- sistematizare sală sport ................................................................................. 33.000 lei RON

6. Cap. 74.02 ,,Protecția mediului’’......................................................... 7.000 lei RON

- Cheltuieli de personal ................................................................................... 5.000 lei RON

- Cheltuieli materiale ....................................................................................... 2.000 lei RON


Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Trezoreria municipiului Slatina

 • D.G.F.P. Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Dorin Nutu MATEI

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
liceul.jpg


sport2.jpg


parc7.jpg


parc2.jpg


parc5.jpg


sport5.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.