Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 47 din 27 noiembrie 2006  Cu privire la : vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din domeniul privat al orașului Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : vânzarea prin licitație publică a unor terenuri

din domeniul privat al orașului Piatra Olt


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 8641 / 19.10.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

 • Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998;

 • Hotărârea Guvernului nr.841/1995, cu modificările și completările ulterioare;

 • Raportul de evaluare nr. 8640/19.10.2006, privind teren în suprafață de 1.000 mp;

 • Raportul de evaluare nr. 8639/19.10.2006, privind teren în suprafață de 8.200 mp;

 • Raportul de evaluare nr. 8645/19.10.2006, privind teren în suprafață de 7 ha;

 • Raportul Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 alin.5 lit.,,b’’ și art.126 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a următoarelor terenui din domeniul privat al orașului Piatra Olt, după cum urmează:

 • Teren extravilan în suprafață de 8.200 mp, cu următoarele elemente de identificare T109, P932/1, categoria de folosință teren neproductiv, situate în satul Criva de Sus;

 • Teren extravilan în suprafață de 1.000 mp, cu următoarele elemente de identificare T109, P932/2, categoria de folosință curți construcții, situate în satul Criva de Sus;

 • Teren extravilan în suprafață de 7 ha, cu următoarele elemente de identificare T110, P935, categoria de folosință iaz piscicol;

Art.2. Se aprobă prețul minim de pornire la licitație, după cum urmează:

 • Pentru terenul în suprafață de 8.200 mp, suma de 2.500 lei RON

 • Pentru terenul în suprafață de 1.000 mp, suma de 1.000 lei RON

 • Pentru terenul în suprafață de 7 ha, suma de 21.000 lei RON

Art.3. Licitația se va desfășura conform procedurii din Hotărârea de Guvern nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice. Pot participa la licitația publică numai persoanele care nu figurează cu datorii la bugetul de stat.

Art.4. Taxa de participare la licitație este după cum urmează:

 • Pentru terenul în suprafață de 8.200 mp, suma de 200 lei RON

 • Pentru terenul în suprafață de 1.000 mp, suma de 200 lei RON

 • Pentru terenul în suprafață de 7 ha, suma de 250 lei RON


Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
gradinita2.jpg


parc3.jpg


liceul.jpg


sport5.jpg


parc1.jpg


parc4.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.