Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 45 din 10 octombrie 2006  Cu privire la : achiziționarea unui pachet Vodafone Busins Grup G.A.6

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : achiziționarea unui pachet Vodafone Busins Grup G.A.6


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 8978/2006 al compartimentului Contabilitate, Venituri și cheltuieli, Impozite și taxe;

  • Dispozițiile OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiuni de servicii

  • Dispozițiile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală ;

În temeiul art.38 lit.,,d’’ și art 46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă achiziționarea unui pachet Vodafone Busines Grup G.A.6.

Art.2. Sumele necesare achiziționării pachetului Vodafone Busines Grup G.A.6. se vor deconta de la activitatea economică autofinanțată ,,Balastieră’’

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Dorin Nutu MATEI

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc6.jpg


parc3.jpg


sport6.jpg


parc1.jpg


spectacol.jpg


sport2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.