Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 44 din 10 octombrie 2006  Cu privire la : transmiterea în folosință gratuită a unui teren

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : transmiterea în folosință gratuită a unui teren

către Agenția Națională pentru Locuințe


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 8332/10.10.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • Hotărârea Guvernului nr.962/2001, rivind aprobarea normelor metodologic pentru punerea în aplicare a Legii nr.152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe

  • Prevederile Legii 213/1998, privind regimul juridic al domeniului public;

  • Raportul Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 alin.5 lit.,,a’’ și art.126 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 500 mp, către Agenția Națională de Locuințe, pebntru construirea centralei termice la locuințele ANL, etapa I și II din orașul Piatra Olt, str. Florilor, nr.15 și 17, pe durata realizării investiției

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Agenția Națională pentru Locuințe

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
liceul.jpg


sport1.jpg


joaca1.jpg


anl.jpg


parc8.jpg


parc3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.