Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Proiect Culture Green
 
· Imbunatatirea utilizarii durabile a patrimoniului natural si cultural
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 43 din 10 octombrie 2006  Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 379/06.10.2006, al Compartimetului Contabilitate;

 • Legea Bugetului de Stat nr.379/2006;

 • Dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Raportul Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin.4, lit. ,,a’’ și art.46, alin.2 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2006 cu suma de 115.000 lei, după cum urmează:

mii lei

 1. TOTALVENITURI ................................................................................................115.000 lei

 • Cote defalcate din impozitul pe venit .................................................................. 100.000 lei

 • Venituri proprii .................................................................................................... 15.000 lei

 1. TOTAL CHELTUIELI ........................................................................................... 115.000 lei

din care:

1. Cap. 74.02 ,,Protecția mediului’’ .................................................................. -35.000 lei

- Cheltuieli de capital ............................................................................................. -35.000 lei

2. Cap. 84.02 ,,Transporturi’’............................................................................ 150.000 lei

- Cheltuieli de capital ...............................................................................................150.000 lei

Art.2. Se aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2006, conform propunerilor din raportul de specialitate.

Art.3. Se aprobă suma de 30.000 lei RON, din activitatea economică Balastieră pentru desfășurarea activitățiii ,,Ziua orașului Piatra Olt’’, conform Programului de activitate aprobat de Consiliul Local.

Art.4. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Consiliul Județean Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Dorin Nutu MATEI

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc2.jpg


sport5.jpg


parc7.jpg


gradinita2.jpg


sport2.jpg


spectacol.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.