Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 42 din 28 septembrie 2006  Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

 • Adresa Consiliului Județean Olt, nr. 6307*21.09.2006

 • Raportul de specialitate nr. 357/22.09.2006, al Compartimetului Contabilitate;

 • Legea Bugetului de Stat nr.379/2006;

 • Dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Raportul Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin.4, lit.,,a’’ și art.46, alin.2 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2006 cu suma de 712.000 lei, după cum urmează:

mii lei

a) TOTAL VENITURI ................................................................................................712.000 lei

 • Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal.................... 88.000 lei

 • Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ............................. 569.000 lei

 • Sume alocate de Consiliul Județean Olt pentru echilibrarea bugetelor locale..... 55.000 lei

b) TOTAL CHELTUIELI ........................................................................................... 712.000 lei

din care:

1. Cap. 51.02 ,,Autorități publice’’ ................................................................... 51.000 lei

din care:

 • Cheltuieli materiale .................................................................................................. 51.000 lei

2. Cap. 65.02 ,,Învățământ’’ .......................................................................... 593.000 lei

din care:

 • Cheltuieli de personal ............................................................................................. 88.000 lei

 • Cheltuieli materiale ................................................................................................. 5.000 lei

 • Cheltuieli de capital ................................................................................................ 500.000 lei

3. Cap. 70.02 ,,Servicii și dezv. Publică’’ ......................................................... 20.000 lei

din care:

 • Cheltuieli materiale ................................................................................................ 10.000 lei

 • Cheltuieli de capital ................................................................................................ 10.000 lei

4. Cap. 74.02 ,,Protecția mediului’’ ................................................................ 10.000 lei

din care:

 • Cheltuieli materiale ................................................................................................ 10.000 lei

5. Cap. 84.02 ,,Transporturi’’............................................................................ 38.000 lei

din care:

 • Cheltuieli materiale ................................................................................................ 33.000 lei

 • Cheltuieli de capital ................................................................................................ 5.000 lei

Art.2. Se aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2006, conform propunerilor din raportul de specialitate.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Consiliul Județean Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc7.jpg


anl.jpg


parc4.jpg


sport3.jpg


parc3.jpg


gradinita.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.