Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 40 din 28 septembrie 2006  Cu privire la : trecerea din domeniul privat a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale și a spațiilor conexe actului medical din incina Dispensarului Piatra

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : trecerea din domeniul privat a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale și a spațiilor conexe actului medical din incina Dispensarului Piatra


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 7370/19.09.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • Prevederile Legii 213/1998, privind regimul juridic al domeniului public;

  • Legea nr. 236/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrative – teritoriale cu destinație cabinete medicale ți a spațoiilor în care își desfășoară activități conexe actului medical.

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 alin.2 lit.,,c’’ din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului iatra Olt a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale și spațiile conexe actului medical din incinta Dispensarului Piatra, înscrise la poziția nr. 128 din Inventarul domeniului public al orașului Piatra Olt,a testat prin HGR nr.1355/2001.

Art.2. Se aprobă lista spațiilor în care funcționează cabinetele medicale și spațiile conexe actului medical din incinta Dispensarului Piatra ce urmează a fi vândute, conform listei și schițelor anexate.

Art.3. Cu data preyentei Hotărâri, se abrogă HCL nr.13 din 30.04.2004, prin care s-a transmis în folosință gratuită un spațiu din Dispensarul Medical, ,,Asociației Antidrog și Antiterorism’’ Olt.

Art.4. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc2.jpg


scoala.jpg


sport6.jpg


palatul.jpg


sport3.jpg


anl.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.