Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 39 din 28 septembrie 2006  Cu privire la : amenajare stații autobuz în orașul Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : amenajare stații autobuz în orașul Piatra Olt


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 7484/20.09.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;

  • Referatul Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 alin.6 lit.,,a’’, punctul 13 și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă amenajarea de stații autobuz pe DJ 677 în următoarele puncte:

  • În satul Criva de Sus la intersecția cu str. Fundeni

  • În satul Criva de Jos, str. Criveni

  • Str. Pietrei la intersecția cu str. Traian

  • Str. Victoriei

Art.2. Construirea stațiilor de autobuz se vor face din fonduri de la bugetul local și vor intra în domeniul public al orașului Piatra Olt.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc8.jpg


gradinita2.jpg


parc4.jpg


parc7.jpg


scoala.jpg


parc3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.