Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 38 din 28 septembrie 2006  Cu privire la : aprobare Plan de lucrări de utilitate publică ce se vor executa în regie proprie în perioada 15.10.2006 – 30.10.2007

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobare Plan de lucrări de utilitate publică ce se vor executa în regie proprie în perioada 15.10.2006 – 30.10.2007


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 7536/21.09.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • Legea nr.56/2001, legea serviciilor comunitare de utilități publice;

  • Legea nr. 76/2002, sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

  • Raportul Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 alin.4 lit.,,d’’ din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Planul de lucrări deutilitate publică ce se vor executa în regie proprie în perioada 15.10.2006 – 30.10.2007..

Art.2. Plata personalului angajat pentru executarea lucrărilor mai sus menționată se va face după cum urmează:

  • Pentru perioada 15.10.2006 – 31.10.2006 și perioada 01.04.2007 – 30.10.2007: 70% din subvenție din bugetul asigurărilor pentru șomaj; 30% din bugetul local al orașului Piatra Olt

  • Pentru perioada 01.11.2006 – 31.03.2007: 100% din subvenție din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
spectacol.jpg


sport2.jpg


anl.jpg


sport3.jpg


sport5.jpg


parc8.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.