Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 34 din 05 septembrie 2006  Cu privire la : aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiție ,,Extindere alimentare cu apă’’

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiție ,,Extindere alimentare cu apă’’


Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 7041/04.09.2006;

  • Documentația tehnico – economică nr. 7040/04.09.2006

  • Ordonanța de urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale

  • Raportul favorabil al Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin. 4 lit. ,,d’’ și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiție ,,Extindere alimentare cu apă’’ în orașul Piatra Olt, cu indicatori tehnico – economici:

Amplasament orașul Piatra Olt, str. Primăverii, Ceferistului, Aleea Bistriței, Crîngul Ursului, Aleea Nucului, Aleea Viilor

Indicatori tehnico – economici

  1. Valoare totală a obiectului de investiții este estimat la 100.500 lei

  2. Capacități – rețea distribuție alimentare cu apă din polietilenă cu următoarele diametre și lungimi:

Dn = 90 mm L = 475 m

Dn = 75 mm L = 3900 m

  • Subtraversare cale ferată 120 m

Finanțarea obiectivului se face din fondul bugetul local.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
gradinita2.jpg


sport6.jpg


parc7.jpg


gradinita.jpg


scoala.jpg


parc4.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.