Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 33 din 31 august 2006  Cu privire la : aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiție ,,Asfaltare DC13’’

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiție ,,Asfaltare DC13’’


Consiliul Local al orașului Piatra Olt, județul Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Biroului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

nr. 6763 din 23.08.2006;

 • Documentația tehnico – economică nr. 6764/23.08.2006

 • Prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale,

 • Referatul Comisiei economice din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art.38, alin.(4) lit. ,,d’’ și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico – economică pentru obiectivul de investiție ,,Asfaltare DC13’’ din orașul Piatra Olt, cu următorii indicatori tehnico – economici:

Amplasamentul: orașul Piatra Olt, localitățile Piatra Olt și Bistrița Nouă

Indicatoritehnico – economici:

   1. Valoarea totală a obiectului de investiții este estimat la 3.981.000 lei

   2. Capacități – lungime drum 6,635 km

lățime parte carosabilă 5,5 m

sistem rutier din 4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16; 5 cm strat de bază BADPS 25; 15 cm strat de balast

Finanțarea obiectivului se face din bugetul de stat, conform HG nr. 5777/1997, modificată și completată prin HG 1256/2005 – Subprogramul Asfaltare drumuri comunale.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport5.jpg


gradinita2.jpg


parc5.jpg


parc8.jpg


parc1.jpg


sport2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.