Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 32 din 31 august 2006  Cu privire la : acordare ajutoare de urgență

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : acordare ajutoare de urgență


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Cererea numitului ZIDARU GEORGEL DANIEL nr.5891/2006

 • Cererea numitei BUJOR ANGHELINA nr.5716/2006

 • Anchetele sociale efectuate la domiciliul sus numiților;

 • Raportul de specialitate nr. 6578/16.08.2006 al Biroului Administrație Publică Locală;

 • Prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată;

 • Dispozițiile H.G. nr.1099/2001, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001;

 • Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Referatul Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 alin.6 lit.,,a’’ din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă suma de 500 RON, pentru solicitarea numitului Zidaru George Daniel

Art.2. Se aprobă suma de 1500 RON, pentru solicitarea numitei Bujor Anghelina.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Comisiilor din cadrul Consiliului Local

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc1.jpg


parc7.jpg


sport1.jpg


palatul.jpg


gradinita2.jpg


scoala.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.