Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 29 din 27 iulie 2006  privind rectificarea bugetului local al orasului Piatra-Olt pe anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobarea zonei periurbane a orașului Piatra Olt

Consiliul Local al orașului Piatra Olt, județul Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 5973 din 25.07.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • Studiu de delimitare al teritoriului periurban al orașului Piatra Olt, nr.9679/2006;

  • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare;

  • Legea nr.351/2001 privind amenajarea teritoriului național secțiunea a IV a, rețeaua de localități;

  • Ordinul ministrului agriculturii, pădurii și dezvoltării rurale nr.143/2005;

  • Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

  • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 lit. ,,c’’ și ,,f’’ și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă zona periurbană a orașului Piatra Olt, constituită din teritoriul următoarelor localități componente ale orașului Piatra Olt: Piatra, Criva de Jos, Criva de Sus, Enoșești, Bistrița Nouă.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc7.jpg


sport3.jpg


parc3.jpg


sport6.jpg


scoala.jpg


gradinita.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.