Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 28 din 27 iulie 2006  Cu privire la : contractarea unui împrumut bancar în sumă de 150.000 RON în vederea achiziționării unui microbuz pentru transport persoane

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : contractarea unui împrumut bancar în sumă de 150.000 RON în vederea achiziționării unui microbuz pentru transport persoane


Consiliul Local al orașului Piatra Olt, județul Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al Biroului Contabilitate venituri și cheltuieli, impozite – taxe

nr. 5863 din 20.07.2006;

  • Prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, art.57, alin.1

  • Dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

  • Hotărârea Guvernului României nr.841/1995, cu modificările și completările ulterioare;

  • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 lit. ,,d’’ și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă contractarea de împrumut în sumă de 150.000 RON în vederea achiziționării unui microbuz transport persoane.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
gradinita2.jpg


scoala.jpg


parc4.jpg


spectacol.jpg


parc2.jpg


parc7.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.